Campingreglement

Het team van Campingpark Erfurt heet u van harte welkom en wenst u een prettig verblijf. Wij streven ernaar om uw tijd op onze camping zo aangenaam mogelijk te maken. In het belang van alle campinggasten wordt u vriendelijk verzocht alles te vermijden dat de aanwezige campinggasten zou kunnen storen. Let op het volgende campingreglement.

 

1. Het campingreglement is wettelijk erkend bij inschrijving. Toegang tot de camping is alleen toegestaan na aanmelding bij de receptie. De campinggast of dagbezoeker betaalt de voor deze camping geldende prijzen volgens de geldige prijslijst. De kampeerders verbinden zich ertoe hun bezoekers te registreren en de persoonlijke kosten te betalen. Het campingpersoneel is bevoegd instructies te geven met betrekking tot parkeerreglementen, veiligheid, hygiëne en naleving van het campingreglement.

 

2. Let op de stille tijden van 22.00 uur tot 07.00 uur, het poortsysteem wordt om 22.00 uur gesloten. Gedurende deze tijd mogen alleen voertuigen met een speciale vergunning de camping op. In noodgevallen is verlaten op elk moment mogelijk, in dit geval verzoeken wij u de campingdirectie op de hoogte te stellen.

In uitzonderlijke gevallen hebben gasten de mogelijkheid om na 22.00 uur met een transponder binnen te komen. Deze haalt u tegen een borg van 50 euro bij de receptie.

 

3. De toegewezen parkeerplaats of gebied moet in acht worden genomen. Een standplaatswisseling is alleen toegestaan met toestemming van de campingdirectie. De motorvoertuigen worden op de parkeerplaats geparkeerd om ruimte te besparen. De caravans, voortenten en tenten mogen alleen zo worden opgesteld dat ze op elk moment kunnen worden verplaatst. Daarom mogen er geen permanente toevoegingen of verbouwingen, onderconstructies of omheiningen op de staanplaatsen worden geplaatst.

 

4. Orde, netheid en wederzijdse aandacht zijn vanzelfsprekende verplichtingen van alle gebruikers van de camping. Alle systemen en voorzieningen dienen met zorg te worden behandeld. Kinderen onder de 5 jaar mogen het sanitair alleen gebruiken onder begeleiding van een toezichthouders. Huisdieren mogen niet worden meegenomen in de sanitaire voorzieningen.

 

5. Iedere gebruiker van een stroomaansluiting is zelf verantwoordelijk voor zijn lijn en het stekkerapparaat, er mag alleen gebruik worden gemaakt van goedgekeurde en geteste elektrische apparatuur. De gast is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste stroomaansluitingen. Gasflessen mogen niet zwaarder zijn dan 11 kg. Het gassysteem moet voldoen aan de wettelijke en technische eisen en onderworpen worden aan een actuele gastest.

 

6. Hondenbezitters dienen hun dieren te allen tijde aan de lijn te houden. Onzuiverheden moeten onmiddellijk door de eigenaar van het huisdier worden verwijderd. Bij niet-naleving volgt een boete van 15 euro. Bij herhaling wordt u weggestuurd. Het is essentieel om intimidatie van andere gasten door meegebrachte dieren te voorkomen. De Hondenverordening van de deelstaat Thüringen is van toepassing.

 

7. De bepalingen van natuurbehoud en brandbeveiliging moeten worden nageleefd. Het voeren van wilde dieren (bijv. vos, wasbeer, enz.) is verboden. Het is verboden met open vuur te werken en kampvuren aan te steken. Het is verboden takken en twijgen te verwijderen en waslijnen aan bomen en struiken te bevestigen. Het is ten strengste verboden om voertuigen van welke aard dan ook op de camping te wassen.

 

8. In het belang van alle campinggasten dienen de volgende rustige tijden in acht te worden genomen: 12.00 uur tot 14.00 uur en 22.00 uur tot 07.00 uur. De camping is een voetgangersgebied. Om veiligheidsredenen is het besturen van voertuigen alleen toegestaan met een loopsnelheid van maximaal 5 km/u.

 

9. Vertrektijd is dagelijks vanaf 08:00 t/m 11:00 uur. De ruimte dient vóór vertrek door de gebruiker volledig te worden opgeruimd. Afval moet selectief worden afgevoerd in de daarvoor bestemde containers.

10. De campingdirectie is gerechtigd personen te weigeren of van het terrein te verlaten indien de handhaving van de rust en orde op de camping niet kan worden gegarandeerd.

Overtredingen van het campingbeleid geven de camping het recht om u te gelasten de camping onmiddellijk te verlaten. U heeft in dat geval geen recht op restitutie van de betaalde leges. Gebruik van de camping en zijn faciliteiten is op eigen risico. De beheerder van de camping is niet aansprakelijk voor schade of verlies geleden door de gast, hun familieleden of bezoekers, tenzij de beheerder van de camping of zijn medewerkers opzettelijk of met grove nalatigheid handelen.

Wij wensen u een prettige vakantie en een ontspannende tijd.

 

Erfurt, 01.11.2019

Campingpark Erfurt


Rudolstädter Straße 83c
99099 Erfurt

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© 2024 - Campingpark Erfurt
Contact