Algemene Voorwaarden

Campingpark te Erfurt
Kerstin List
Rudolstädter Straße 83c
99099 Erfurt

Deze voorwaarden regelen de wederzijdse rechten en plichten tussen de campinggast (‘huurder’) en Campingpark Erfurt (‘verhuurder1).

De contractuele diensten van de verhuurder worden geleverd op basis van de geldige aanbiedingen, beschrijvingen en prijzen van de prijslijst geldig voor de reisperiode.
Boekjaar is het kalenderjaar.

Verhuurder behoudt zich het recht voor de toewijzing van plekken en objecten te wijzigen indien dit om bijzondere redenen noodzakelijk is.

 

1. Accommodatieovereenkomst

Door zich te registreren, verbindt de campinggast zich ertoe een accommodatiecontract af te sluiten met de verhuurder. Dit kan schriftelijk, mondeling, telefonisch of via elektronische gegevensoverdracht. Het contract wordt bindend als het schriftelijk is bevestigd. Als de registratie bij aankomst is gedaan, wordt het contract bindend zodra de camping de accommodatie heeft aangewezen en de details zijn vastgelegd bij de receptie. Bij aankomst dient u uw identiteitsbewijs of paspoort te tonen bij de receptie. Het maximumaantal personen dat in de kampeerhutten mag verblijven vindt u in de prijslijst.

Het aantal personen/huisdieren dient bij boeking te worden opgegeven.

2. Prijzen, betaling en herroeping

De tarieven vindt u in onze geldige prijslijst. Ze worden geacht definitief te zijn overeengekomen. De prijs dient bij aankomst te worden betaald. Ook voor de kampeerhutten en eventueel voor de poortopener moet een borg worden betaald. Bij het aanvragen van kortingen is alleen het hoogste kortingspercentage geldig. Op het moment van boeking is een aanbetaling van 50% van de kamerprijs voor de boekingsperiode verschuldigd binnen een week na ontvangst van de boekingsbevestiging. Na betaling wordt de reservering bindend. Opzegging van de overeenkomst is te allen tijde schriftelijk mogelijk. Om misverstanden te voorkomen is dit telefonisch niet mogelijk. De ontvangst van het opzeggingsbericht door verhuurder is bepalend voor de herroepingstermijn. Bij herroeping brengen wij de volgende annuleringskosten in rekening:

  • tot 28 kalenderdagen voor aankomst gratis
  • 27 tot 14 kalenderdagen voor aankomst 50% van de huurprijs
  • 14 kalenderdagen tot de dag van aankomst 75% van de huurprijs
  • geen aankomst zonder annuleringsverklaring 95% van de huurprijs

Indien bij kortdurende buitengebruikstelling een object onder dezelfde voorwaarden weer kan worden verhuurd, hoeft de huurder slechts € 20,- administratiekosten te betalen. Het niet gebruiken gaat in om 10.00 uur op de 1e dag volgend op de overeengekomen aanvang van het contract. Bij verkorting van de huurperiode worden de annuleringskosten in rekening gebracht. Indien het gehuurde door ongunstige omstandigheden niet beschikbaar is, heeft de huurder recht op minimaal dezelfde categorie accommodatieruimte.

Als u alle objecten in dezelfde categorie heeft geboekt, kunt u zich kosteloos uit het contract terugtrekken. Aanvullende claims zijn uitgesloten.

3. Voortijdig vertrek

Bij voortijdig vertrek worden de boekingskosten niet gerestitueerd. Gecumuleerde verbruikskosten moeten worden betaald. De wegens voortijdig vertrek vrijgekomen ruimte kan door het management van de site voor andere doeleinden worden gebruikt en toegewezen.

4. Verlenging van het verblijf

Indien u uw verblijf langer wilt maken dan is afgesproken, laat het ons dan minimaal twee dagen van tevoren weten.

5. Campingreglement

De campinggast en zijn medereizigers dienen het ter beschikking gestelde campingreglement in acht te nemen. Bij grove of herhaalde overtredingen heeft de verhuurder de mogelijkheid tot opzegging zonder opzegtermijn, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Bij opzegging zonder opzegtermijn heeft de campinggast geen recht op een evenredige terugbetaling of kwijtschelding van de gemaakte kosten voor de contractueel overeengekomen periode.

6. Bezoeker

Gelieve uw bezoekers (dag- en/of overnachtingsgasten) aan te melden bij de receptie. Informeer uw gasten over het campingreglement.

7. Aansprakelijkheid

Elke gast verbindt zich ertoe de staanplaats en de campingfaciliteiten met zorg te behandelen. Hij/zij is aansprakelijk voor schade aan het systeem of de faciliteiten van de camping als hij/zij, zijn/haar medereizigers of bezoekers daar schuld aan hebben.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor:

  • Verlies van of schade aan door huurder meegebrachte zaken, waaronder auto's,
  • Schade veroorzaakt door uitval of storing van elektriciteits- en watervoorziening,
  • Schade en letsel veroorzaakt door het gebruik van de apparatuur en faciliteiten op het terrein van Campingpark Erfurt,
  • Schadeclaims als gevolg van geluidsoverlast door derden.

De verhuurder behoudt zich het recht voor om bij sterke vervuiling van de kampeerhutten door de huurder of zijn huisdier (overtreding van het rookverbod, afvalresten, enz.) een speciale schoonmaakkost van 20,00 euro in rekening te brengen. Contractuele vorderingen van de huurder verjaren na een jaar (ingaande op de dag waarop de huurovereenkomst eindigt).

8. Aankomst en vertrek

De geboekte stand is op de dag van aankomst vanaf ongeveer 13.00 uur beschikbaar. In overleg zijn afwijkende aankomsttijden mogelijk. De geboekte stand dient op de dag van vertrek uiterlijk om 11.00 uur te worden opgeleverd.


9. Scheidbaarheidsclausule

Mochten delen van deze algemene voorwaarden in strijd zijn met huidig of toekomstig recht, dan blijft de rest van de overeenkomst onaangetast.

10. Bevoegd gerecht en plaats van uitvoering

Indien bevoegde rechtbank en plaats van uitvoering is de bevoegde rechtbank van Erfurt overeengekomen.

 

Erfurt, 01.11.2019

Campingpark Erfurt


Rudolstädter Straße 83c
99099 Erfurt

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© 2024 - Campingpark Erfurt
Contact